Zapiski maszynisty

Pamiętnik maszynisty

Sygnał D6 czyli ostrzeżenie

Dobrze znany kolejarzom i miłośnikom kolei. Wygląda jak znak drogowy A-7 "Ustąp pierwszeństwa przejazdu". Oczywiście na kolei oznacza zupełnie co innego.

Sygnał D6 - "Zwolnić bieg". Czyli zmniejszyć szybkość pociągu aby bezpiecznie przejechać przez uszkodzone miejsce na szlaku. Takie uszkodzone miejsca oznaczone sygnałami D6 nazywają się  o s t r z e ż e n i a.

Zwolnić bieg. Zmniejszyć tempo codzienności. Bo na szlaku życia również napotkać można  o s t r z e ż e n i e  -  sygnał D6...

Właśnie z lekka otarłem się o...  z a w a ł .